بهترین شیوه های کنترل عصبانیت و خشم چیست

خشم و عصبانیت یک واکنش طبیعی در برابر مسائلی است که برای شما ناخوشایند است ولی مهم کنترل آن و جلوگیری از عوارض ناشی از عدم کنترل خشم، که ممکن است به برخوردهای فیزیکی نیز منجر گردد، می باشد. در مرحله اول قبل از انجام هر شیوه و راهکاری می بایست فرد به نشانه هایی که در حالت عصبانیت برای او رخ می دهد به طور کامل شناخت داشته باشد و آن ها را به رسمیت بشناسد. همچنین ضرورت یادگیری شیوه های صحیح جهت کنترل خشم به این دلیل است که ناراحتی و خشم از بسیاری از مسائل روزمره برای هر فردی در زندگی رخ می دهد ولی در صورتی که واکنش ما نسبت به آن تند و یا بسیار جدی و غیرقابل کنترل باشد این کار معمولا باعث می گردد که یک مسئله کوچک که به راحتی با تدبیر قابل حل و فصل بوده است، تبدیل به یک مشکل بزرگ و غیرقابل حل گردد. در اینجا به بیان برخی از راهکارهای موثر جهت کنترل خشم خواهیم پرداخت.

از جمله مسائل که می تواند در این شرایط به شما کمک کند اقدام به کارهایی است که شما را برای لحظاتی از فضایی که ایجاد شده است، فاصله بدهد به طور مثال چند نفس عمیق بکشید، قدم بزنید، جمله ای را برای خود انتخاب کنید و در چنین شرایطی چند بار تکرار نمایید و یا به هر روش دیگری که مناسب آن موقعیت است از آن مکان فاصله بگیرید. این اعمال معمولا موجب می گردند تا شما بتوانید برای لحظاتی آزادانه فکر کنید و بهترین تصمیم را برای مقابله با مشکل پیش آمده بگیرید. در واقع باید گفت خریدن زمان و فاصله گرفتن از موقعیتی که موجب ایجاد احساس خشم و عصبانیت در شما گشته است، از بهترین و کارآمدترین روش ها برای کنترل خشم در تمامی افراد می باشد. همچنین انجام فعالیت های بدنی و فکری مانند مدیتیشن، ورزش هایی که دوست دارید، گفت و گو با دوستان خودتان، بازی کردن و انجام تمام تفریحات دیگری که به شما انرژی و آرامش می دهد به شما کمک می کند تا آستانه تحمل خود را در برابر رفتارها و مشکلاتی که در طول زندگی روزمره و کاری با آن مواجه هستید، بالاتر ببرید.

منبع و ماخذ : pishro-teb.com