حضور شرکت پیشرو طب پرشیا در ورکشاپ پوست محب کوثر

ورکشاپ بیمارستان محب کوثر

حضور شرکت پیشرو طب پرشیا در ورکشاپ تخصصی پوست و لیزر ، این ورکشاپ آموزشی با حضور اساتید برجسته و متخصصین پوست و اعضای هیئت علمی دانشگاه در آمفی تآتر بیمارستان فوق تخصصی محب کوثر برگزار گردید . شرکت پیشرو طب پرشیا از میزبانان برگزاری این ورکشاپ تخصصی بود که مورد استقبال جمع کثیری از پزشکان حاضر گردید . از همه اساتید و متخصصان مطرح پوست و همراهان همیشگی پیشرو طب پرشیا که ما را در برگزاری این کارگاه آموزشی یاری رساندند نهایت تشکر را داریم .