حضور شرکت پیشرو طب پرشیا در نمایشگاه دوسلدورف آلمان

نمایشگاه دوسلدورف آلمان

حضور شرکت پیشرو طب پرشیا در نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی و زیبایی آلمان ، این نمایشگاه بین المللی همه ساله در دوسلدورف آلمان برگزار میگردد ، شرکت پیشرو طب پرشیا و کمپانی آیلودا کره بصورت مشترک در این کنگره تخصصی شرکت نمودند . بدینوسیله از همه پزشکان محترم و ایرانیان مقیم آلمان که در این نمایشگاه حاضر شده و از غرفه ما بازدید نمودند کمال تشکر را داریم .