حضور شرکت پیشرو طب پرشیا در کنگره ایمکاس فرانسه

انجمن متخصصین پوست

حضور شرکت پیشرو طب پرشیا در نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی ایمکاس ، این نمایشگاه در سطح بسیار بالایی همه ساله در کشور فرانسه و در شهر پاریس برگزار میگردد . شرکت پیشرو طب پرشیا طبق روال همه ساله ضمن شرکت در این نمایشگاه به تبادل اطلاعات با سایر کمپانی های مطرح در حوزه زیبایی و لیزر پرداخته است . بدینوسیله شرکت پیشرو طب پرشیا از همه پزشکان محترمی که ما را در این سفر همراهی نمودند قدردانی کرده و از ایرانیان و متخصصان مقیم فرانسه که با حضور در غرفه پیشرو طب پرشیا موجبات دلگرمی ما را فراهم نمودند نهایت تشکر را دارد .