حضور شرکت پیشرو طب پرشیا در کنگره دبی درما

نمایشگاه دبی درما

حضور شرکت پیشرو طب پرشیا در کنگره جهانی تخصصی تازه های تجهیزات پزشکی و لیزر دبی درما ، در امارات متحده عربی ، شرکت پیشرو طب پرشیا طبق رسالت همیشگی خود در ارائه خدمات روز تخصصی در حوزه های لیزری و تجهیزات پزشکی در این کنگره به همراه کمپانی آیلودا شرکت داشته و به ارائه خدمات به جامعه پزشکی هدف پرداخته است . از کلیه متخصصین پوست و پزشکان محترمی که از غرفه ما بازدید نمودند و ما را از پیشنهادات سازنده خود بهره مند کردند صمیمانه سپاسگزاریم .