حضور شرکت پیشرو طب پرشیا در کنگره درماتولوژی

کنگره درماتولوژی پوست

حضور شرکت پیشرو طب پرشیا در کنگره قاره ای درماتولوژی ، این کنگره تخصصی توسط مرکز آموزش و پژوهش بیماری های پوست و جذام دانشگاه علوم پزشکی تهران و انجمن بین المللی درماتولوژی ایران در شهر تهران و در مرکز بین المللی همایش های صدا و سیما برگزار شد . شرکت پیشرو طب پرشیا ضمن شرکت در این کنگره اقدام به مشاوره تخصصی به بازدیدکنندگان در حوزه تجهیزات جدید پزشکی نموده است . از کلیه بازدیدکنندگان از غرفه پیشرو طب پرشیا کمال تشکر را داریم .