حضور شرکت پیشرو طب پرشیا در کنگره متخصصین پوست

کنگره پوست

حضور شرکت پیشرو طب پرشیا در کنگره سراسری انجمن متخصصین پوست ایران ، این همایش توسط انجمن متخصصین پوست ایران در شهر تهران، و در مرکز همایش های هتل المپیک برگزار گردید . شرکت پیشرو طب پرشیا همچون گذشته در این کنگره حضوری فعال داشت . از همه بازدیدکنندگان از غرفه شرکت و پزشکان محترمی که با ابراز محب ما را مورد لطف قرار دادند صمیمانه تشکر میکنیم .