حضور شرکت پیشرو طب پرشیا در کنگره سالانه پوست ایران

کنگره تخصصی پوست

حضور شرکت پیشرو طب پرشیا در کنگره سالانه انجمن متخصصین پوست ایران ، این همایش سالیانه با حضور اکثر متخصصین پوست از سراسر ایران در تهران و به میزبانی انجمن متخصصین پوست برگزار گردید . شرکت پیشرو طب پرشیا همچون سنوات گذشته ضمن شرکت در این کنگره تخصصی مفتخر به اسپانسری گروهی از پزشکان محترم نیز گردید که باعث افتخار این مجموعه میباشد . از همه پزشکان متخصصی که به غرفه ما آمدند و به ابراز لطف پرداختند کمال تشکر را داریم .