حضور شرکت پیشرو طب پرشیا در کنگره جهانی زیبایی فرانسه

کنگره پوست ایمکاس فرانسه

حضور شرکت پیشرو طب پرشیا در کنگره جهانی زیبایی فرانسه ، این کنگره در شهر پاریس و باحضور کمپانی های بزرگ تولید کننده لیزر جراحی و زیبایی در فرانسه برگزار شد و طبق روال عادی مجموعه پیشرو طب پرشیا هم در آن حضوری فعال داشت ، از کلیه ایرانیان مقیم فرانسه که از غرفه ما دیدن نمودن تشکر و قدردانی میکنیم و امیدواریم بتوانیم در حوزه ارائه خدمات به جامعه پزشکی ایران پیشتاز باشیم .