حضور شرکت پیشرو طب پرشیا در کنگره پوست ایمکاس پاریس

کنگره ایمکاس پاریس

حضور شرکت پیشرو طب پرشیا در کنگره پوست و زیبایی ایمکاس ، این همایش جهانی در کشور فرانسه و شهر پاریس برگزار شد و کشورهای مختلف جهان در حوزه فناوری و تکنولوژی زیبایی و لیزر و پوست و جراحی در آن شرکت داشته و به مبادله تجریات خود پرداختند . شرکت پیشرو طب پرشیا از همه ایرانیان و متخصصین مقیم اروپا که از غرفه ما بازدید داشتند تشکر و قدردانی نموده و از همراهان و پزشکانی که در این سفر افتخار اسپانسری ایشان را داشتیم هم تشکر مینماید .