حضور شرکت پیشرو طب پرشیا در کنگره پوست اصفهان

کنگره پوست اصفهان

حضور شرکت پیشرو طب پرشیا در کنگره سراسری تازه های جراحی پوست، روشهای زیبایی، لیزر و پیوند مو ، این کنگره تخصصی توسط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و انجمن متخصصین پوست اصفهان در شهر زیبای اصفهان و سالن تدبیر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد . شرکت پیشرو طب پرشیا در این کنگره حضوری فعال داشته و به ارائه آخرین تجهیزات و محصولات روز لیزر پزشکی به متخصصان گرامی را نمود . از همه پزشکان و متخصصان محترمی که از غرفه ما بازدید نمودند و با پیامهای مهرآمیز خود ما را مورد عنایت خود قرار دادند سپاسگزاریم .