حضور شرکت پیشرو طب پرشیا در کنگره پوست اسپانیا

کنگره پوست اسپانیا

حضور شرکت پیشرو طب پرشیا در کنگره تخصصی پوست و زیبایی در اسپانیا ، این کنگره در حوزه تجهیزات پزشکی زیبایی و لیزر با رویکرد تکنولوژی های ایمن در کشور اسپانیا و شهر مادرید برگزار شد . شرکت پیشرو طب پرشیا ضمن افتخار حضور در این کنگره جهانی و همراهی جمع کثیری از پزشکان ایرانی مقیم خارج از کشور به معرفی آخرین تجهیزات و تکنولوژی های لیزری در این حوزه پرداخت . از همه همراهان گرانقدر و پزشکان محترمی که از غرفه ما بازدید داشتند تشکر ویژه نموده و برای همگی آرزوی موفقیت روزافزون را داریم .