حضور شرکت پیشرو طب پرشیا در کنگره پوست ایران

کنگره پوست هتل المپیک

حضور شرکت پیشرو طب پرشیا در نوزدهمین کنگره متخصصین پوست ایران ، این کنگره تخصصی توسط انجمن متخصصین پوست ایران و در هتل المپیک تهران برگزار گردید . شرکت پیشرو طب پرشیا بر طبق تمام نوزده دوره قبلی ضمن حضور فعال در این کنگره تخصصی پاسخگوی سئوالات و مشاوره پزشکان محترم در حوزه آخرین تجهیزات پزشکی لیزری و جراحی درماتولوژی نموده است . از کلیه پزشکان و همکاران گرامی که به ما ابراز لطف نمودند کمال تقدیر و تشکر را داریم .