تفاوت لیزر الکساندرایت کوترا و لیزر الکساندرایت نابلکس

لیزر الکساندرایت کوترا و نابلکس

تفاوت لیزر الکساندرایت کوترا Cutera و لیزر الکساندرایت نابلکس Noblex ، لیزر کوترا بهتر است یا لیزر الکساندرایت نابلکس Alexandrite Laser Noblex ، مقایسه دستگاه لیزر الکساندرایت کوترا و نوبلکس Cutera Alexandrite Laser ، قیمت لیزر الکساندرایت کوترا Cutera و قیمت لیزر الکساندرایت نابلکس Noblex ، بهترین لیزر سرد الکساندرایت نابلکس Noblex Laser حذف موهای زائد ، لیزر الکساندرایت کره ای نابلکس دارای FDA آمریکا ، مزایا و عوارض لیزر الکساندرایت کوترا Cutera و نابلکس ، فرق لیزر کوترا و لیزر نابلکس در درمان موهای زائد :

همانطور که میدانید لیزر موهای زائد با کمک دستگاه لیزر الکساندرایت از بهترین و جدیدترین قابلیت ها در درمان موهای زائد میباشد که شما رو از روشهای قدیمی مثل شیو کردن و موبرها و اپیلاسیون خلاص میکند . حذف موهای زاید بوسیله لیزرهای الکساندرایت امروزه بسیار مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفته و در نتیجه کمپانی های بسیاری در حال تولید انواع سیستم های لیزری برای موهای زائد میباشند . در این مطلب به معرفی و مقایسه دو لیزر الکساندرایت قدرتمند و ماندگار بنامهای لیزر الکساندرایت کوترا Cutera Alexandrite Laser و لیزر الکساندرایت نابلکس Noblex Alexandrite Laser میپردازیم .

قبل از ورود به بحث مقایسه این دو لیزر قدرتمند لازم به یادآوری است که هر دوی این دستگاهها در گروه بندی هشت گانه لیزرهای الکساندرایت معتبر در جهان بوده و استفاده از هر دو مدل این لیزر برای درمان موهای زائد توصیه میگردد و اختلافات مطرح شده صرفا در مقام مقایسه بین دو تکنولوژی برتر الکساندرایت در ایران میباشد .

ادامه مطلب